Bestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en zorgt ervoor dat de voorwaarden aanwezig zijn voor het zo goed mogelijk verstrekken van onderwijs en opvoeding.

Benaming: v.z.w. Vrije Basisschool Sint-Macharius
Maatschappelijke zetel: Wegvoeringstraat 1, 9270 Laarne
Waarnemend voorzitter: E.H. Deken Yvan Stassijns

Leden van het schoolbestuur: E.H. Deken Yvan Stassijns, Monique Verschelden, Kathleen Bruggeman, Fran De Greef, Tom De Wilde, Carl De Jaeger, Gert Schelstraete en Els Valcke.