Zorgvisie

Het uitgangspunt van het zorgcontinuüm is dat elke school een visie op zorg moet uitbouwen en van hieruit haar beleid moet vorm geven.       Het zorgcontinuüm beschrijft hoe het zorgbeleid in de basisschool kan uitgebouwd worden.                                                                                         Het bestaat uit vier fasenbrede basiszorg, verhoogde zorg, uitbreiding van zorg en overstap naar school op maat.