Prioriteiten 2023-2024

Zorg

Leren typen in het vierde leerjaar

Sociale vaardigheden

“Met cirkelen willen we zowel de jongeren als het schoolteam uitnodigen om mee te bouwen aan een klimaat waar iedereen de kans krijgt om hun potentieel ten volle te benutten. Zonder schrik te hebben van de reacties van anderen, zonder je te schamen voor wie je echt bent, zonder met een masker op naar school te komen.” (Start met cirkelen – Daan Heye)

ICT

mediageletterdheid

mediawijsheid

mediavaardigheid