👩‍🏫Pedagogische studiedag👨‍🏫

Morgen scholen we ons een dagje bij. Onze leerlingen hebben dus geen school wegens pedagogische studiedag. We starten met onze prioriteit ‘sociale vaardigheden’.
Onder leiding van Greet Herssens houden wij een studiedag rond gedrag: bevestigen van goed gedrag, bijsturen van moeilijk gedrag, het vierladenmodel, …

Plaats een reactie