Tevredenheidsonderzoek

Beste ouder

Zoals wij reeds in een brief half december hebben gemeld, willen wij via een anonieme, digitale tevredenheidsenquête alle ouders bevragen om op deze manier de ouders te betrekken bij de werking van onze school.  We gebruiken hiervoor dezelfde vragen als de tevredenheidsenquête die in het schooljaar 2015-2016 werd afgenomen mits enkele actuele aanpassingen.

We willen vragen om de bevraging via deze link, https://tinyurl.com/5n8a6tcv,  in te vullen tegen uiterlijk 13 februari 2022. Daarna zullen de resultaten geanalyseerd en geïnterpreteerd worden door de directeur, het schoolteam, de coördinerend directeur van de scholengemeenschap en het schoolbestuur. Vanuit een lijst van sterktes en zwaktes zal een actieplan worden opgemaakt om binnen het kader van zelfevaluatie onze schoolwerking te optimaliseren.  We willen immers rekening houden met jullie, deels door corona gekleurde, bezorgdheden en/of suggesties.

Aarzel niet om ons te contacteren indien het invullen van de digitale enquête niet lukt. Wij helpen je graag op weg. Na het maken van een afspraak kan u deze enquête ook op school komen invullen, wij voorzien dan een computer en een rustige plaats om dit te doen.

De resultaten van de bevraging en een eerste voorstel van actieplan zullen op de vergadering van het oudercomité op 17 maart 2022 worden voorgesteld met ruimte voor eventuele aanvullingen of bemerkingen.

Van zodra we over een finale versie van het actieplan beschikken, zullen we alle ouders hierover uitvoerig informeren.

Graag willen wij in het derde trimester starten met de uitvoering van bepaalde acties. Uiteraard zullen de vooropgestelde acties ook volgend schooljaar verder aangepakt worden.

Alvast bedankt voor de medewerking.

 

Vriendelijke groeten

 

Kim Verzeele

Directeur Vrije Basisschool Sint-Macharius Laarne

Plaats een reactie